partneri

Vesti

19.03.2012.

Obavljeni obuka i fabrička ispitivanja VN rastavljača namenjenih za isporuku EMS

U periodu od 05.03.2012. do 09.03.2012. izvršeni su stručna obuka i prijemna ispitivanja VN rastavljača naponskog nivoa 123 i 245 kV predviđenih za isporuku JP Elektromreža Srbije.

19.03.2012.

Isporuka sa ugradnjom SN 10 kV izvodnih ćelija za potrebe TS 35/10 kV „Momin Kamen“

Uspešno je realizovana isporuka sa ugradnjom 10 kV izvodnih ćelija za kablovske vodove sa rastavljačima i vakuumskim prekidačima snage za potrebe TS 35/10 kV „Momin Kamen“ Elektrodistribucije Vranje.