Rekli su o nama


Investicija u razvoj

Trafostanica 110/20/35 kV „Vladimirci“ rekonstruisana je i dograđena, te je po...


Opširnije +

Comel transformatori

Od 2013. godine COMEL intenzivno sarađuje sa domaćom fabrikom za proizvodnju energetskih transformatora MINEL TRANSFORMATORI...


Opširnije +