Opšta politika informacione bezbednosti

Sistem upravljanja informacionom bezbednosti štiti informacionu imovinu preduzeća, kupaca i korisnika usluga od pretnji koje mogu narušiti poverljivost, integritet i dostupnost informacija i ugroziti interese preduzeća. Sistem za bezbednost informacija obuhvata:

 • Interne poslovne informacije preduzeća, uključujući podatke o zaposlenima,
 • Informacije koje se interno razmenjuju unutar Comel grupe
 • informacije dobijene od kupaca i 
 • informacije vezane za kupce, isporučioce,  koje su kreirane, procesirane, čuvane i transmitovane u sklopu proizvodnje i vršenja usluga od strane Comel-Transformatori d.o.o. 

Preduzeće je implementiralo sistem upravljanja bezbednošću infromacije kako bi  obezbedio maksimalnu bezbednost infromacija:

 • da su informacije zaštićene od neovlašćenog pristupa,
 • da informacije neće biti otkrivene neovlaštenim osobama (bilo namerno ili nenamerno),
 • da je očuvan integritet informacija putem zaštite od neovlaštene modifikacije,
 • da se obezbedi dostupnost informacija ovlaštenim osobama onda kada za to postoji potreba,
 • da su ispoštovani zakonski i regulatorni zahtevi,
 • da se planovi za kontinuitet poslovanja održavaju i testiraju koliko god je to izvodljivo,
 • da je odgovarajući trening za podizanje svesti o bezbednosti omogućen svim zaposlenim,
 • obezbeđena poverljivost osetljivih podataka u skladu s zakonskim propisima i dobrom poslovnom praksom,
 • da su sve povrede informacione bezbednosti prijavljene i istražene,
 • da se radi na preventivi i detekciji virusa i drugih zloćudnih softvera

U Ripnju, 10.06.2021

DIREKTOR

Zoran Milutinović