POSLOVNA POLITIKA PREDUZEĆA

(POLITIKA KVALITETA, ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, BEZBEDNOSTI NA RADU I INFROMACIONE BEZBEDNOSTI)

Preduzeće Comel Transformatori d.o.o   nastavlja  dugogodišnju tradiciju i  iskustvo u proizvodnji i remontu transformatora, kao  i reputaciju pouzdanog poslovnog partnera, uz implementaciju tehnoloških unapređenja i permanentno praćenje trendova na tržištu. 

 

Politika kvaliteta, zaštite životne sredine, bezbednosti na radu i bezbednosti informacija  predstavlja osnovu poslovne politike preduzeća i zasniva se na ispunjavanju zakonskih regulativa, potrebama i zahtevima kupaca,  korisnika i ostalih  zainteresovanih strana.

Comel Transformatori d.o.o se obavezuje da sve aspekte svog poslovanja obavlja na bezbedan i odgovoran način koji štiti životnu sredinu, promoviše i sistemski primenjuje odredbe i procedure koje se odnose na bezbednost i zdravlje zaposlenih, te bezbednost informacija.

 

U skladu sa ovom obavezom, preduzeće postavlja i prati:

 

  • Procese kroz koje se realizuje proizvodnja i remont transformatora;
  • Ciljeve kvaliteta, zaštite životne sredine, bezbednosti na radu i bezbednosti infromacija kako bi permanentno unapređivali kvalitet svojih proizvoda i usluga, ne narušavajući životnu sredinu, bezbednost zaposlenih i bezbednost informacija;
  • Programe koji omogućavaju da  spreče zagađivanje životne sredine, profesionalne bolesti i povrede na radu;
  • Programe koji omogućavaju zaštitu podataka i kontinuitet poslovanja
  • Proaktivno upravljanje značajnim aspektima po životnu sredinu i  rizicima po zdravlje i bezbednost, poštujući relevantne zakonske odrednice;
  • Efikasnost svih faza proizvodnje i remonta;
  • Poslovanje uz dosledno pridržavanje svih propisa važeće zakonske regulative, međunarodnih  standarda, savremenih bezbednih i zdravih uslova radne sredine i aspekta životne sredine.
  • Posvećenost konsultovanju i učestvovanju radnika, kao i stalnom poboljšavanju

 

Preduzeće neguje pristup timskog rada zaposlenih, kako bi se promovisale pozitivne vrednosti u okviru kojih svaki zaposleni prihvata ličnu odgovornost za potpunu primenu sistema upravljanja integrisanim menadžment sistemom.

 

Beograd, 08.02.2023. god.

DIREKTOR:

Zoran Milutinović