SN oprema

You are here

Odlagač 3

Revitalizacija rudarske mašine Odlagač 3 (BRs/Ars 1600)

Investitor – RB Kolubara, Tamnava, Zapadno polje

Godina – 2015.

Tokom 2015. godine izvena je revitalizacija energetkse i industrijske opreme rudarske mašine Odlagač 3 BRs/Ars 1600 u RB Kolubara, Tamnava, Zapadno polje. Projekat revitalizacije obuhvatao je isporuku opreme (transfrormatori, frekventni regulatori, PLC, kablovi, motori, SN i NN oprema), montažu, ispitivanje i puštanje u rad. Isporuka dobara je izvšena u roku od 120 dana. Montaža opreme, ispitivanje i puštanje u rad završeno je za 45 dana.

Rudarska mašina Odlagač 3 BRs/Ars 1600 je prva mašina koja je kompletno revitalizovana i puštena u rad posle majskih poplava 2014. godine. Projekat je realizovan u saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom (katedrom za elektromotorne pogone).

Bandwagen 4

Revitalizacija rudarske mašine Bandwagen 4 (BRs1400 35/50.1)

Investitor – RB Kolubara, Tamnava, Zapadno polje

Godina – 2016

U saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom (katedrom za elektromotorne pogone) početkom 2016. godine, izvšena je kompletna revitalizacija elektro opreme i upravljačkog sistema rudarske mašine Bandwagen 4 u RB Kolubara, Tamnava, Zapadno polje. Prema potpisanom ugovoru isporučena je sva neophodna energetska i industrijska oprema (transfrormatori, frekventni regulatori, PLC, kablovi, motori, SN i NN oprema), izvšena montaža, ispitivanje i puštanje u rad mašine.

Kompletna isporuka opreme zavšena je u roku od 6 meseci, dok je puštanje u rad obavljeno za 45 dana.

SN oprema

SN oprema – 6kV do 35kV

-Transformatori – suvi, specijalni

-Prekidači – vakuumski, SF6

-Rastavljači sa ručnim i motornim pogonom

-Merni transformatori – strujni, naponski

-Izolatori – porcelanski, silikonski, stakleni

-Izolatorski lanci – jednostruki, dvostruki

-Odvodnici prenapona – silikonski, porcelanski

-Elektromotorni pogoni

-Kablovi i kablovski pribor

-Upravljanje i mikroprocesorski zaštitni sistemi – smart grid

-SN postrojenja do 35kV vazduhom izolovana – konfiguracije i opreme u skladu sa projektnom dokumentacijom Investitora

-Zaštitna oprema – indikatori prisustva napona

Siemens

ABB

Schneider Electric

Stranice