I REference remont

Remont elektroenergetskog transformatora proizvođača Siemens 12,5MVA, 35/5,25kV

Serbia Zijin Copper doo Bor – Ogranak RBB

Predmet ugovora je transport transformatora sa pripadajućom opremom od lokacije naručioca do
fabrike u Ripnju i nazad, defektaža i servisiranje, FAT i SAT ispitivanje na uljnom elektroenergetskom
transformatoru proizvođača Siemens, snage 12,5MVA, prenosnog odnosa 35/5,25kV za naručioca
Serbia Zijin Copper doo Bor, Ogranak RBB.

TS Bor 3, 40 MVA, 110/5,25/5,25 kV, R. Končar

Investitor: ODS – EPS Distribucija, Beograd

Predmet ugovora je usluga održavanja energetskog transformatora 110kV, 40MVA, proizvođača Rade Končar, koja je uključivala izradu oštećenih namotaja, magnetnog kola, sušenje i ispitivanje transformatora.

Zamena magnetnog kola transformatora 220/115/10,5 kV (150MVA) u TS Mostar 4 (Čule)

Investitor: Elektroprenos-Elektroprijenos BIH a.d. Banja Luka

Projekat je obuhvatao izradu i ugradnju magnetnog kola trofaznog uljnog energetskog regulacionog autotransformatora 220/115/10,5kV, 150/150MVA proizvođača Hyundai koji je bio u eksploataciji u TS Mostar 4 (Čule).

Kapitalni remont blok transformatora 410 MVA, 410/22 kV, „Rade Končar“; TE „Kostolac“;

Investitor: JP EPS Beograd, Ogranak TE-KO Kostolac

Sredinom 2016. godine zaključen je ugovor o kapitalnom remontu blok transformatora u TE Kostolac B sa demontažom, pripremom za transport i transportom transformatora od naručioca do fabrike u Ripnju i nazad za potrebe naručioca JP EPS Beograd, Ogranak Termoelektrane i kopovi Kostolac.

Transformator 20MVA, 110/ 6,3 kV “Elektrosrbija” iz 1970

Investitor: HBIS

Zakažite sastanak

kontaktirajte nas

Pozovite

(+ 38111 2284 601