VN oprema

You are here

VN oprema – 110kV do 420kV

-Prekidači u SF6 gasu

-Rastavljači – horizontalni, pantografski, polu-pantografski

-Merni transformatori – strujni, naponski

-Odvodnici prenapona

-Izolatori

-Ovesna i spojna oprema

-Upravljanje i mikroprocesorski zaštitni sistemi

Siemens

ABB

General Electric