USLUGE

You are here

U pružanju usluga inženjeringa, projektovanja, izvođenja radova, servisa i remonata COMEL koristi sopstveni stručni kadar, ali i razvijenu mrežu kooperanata i eksperata iz naučnih instituta, fakulteta, domaćih projektnih i konsultantskih kompanija i izvođačkih firmi.