Identifikacioni list

You are here

POSLOVNI PODACI O KOMPANIJI
 
Naziv kompanije:Comel d.o.o, Beograd
Adresa sedišta:Pere Velimirovića 8a, 11000 Beograd, Srbija
Adresa ogranka:Autoput za Zagreb 5 Z, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: + 381 11 2284 601
Fax: + 381 11 2284 602
Email:office@comel.co.rs
Matični broj: 07480636
PIB:100172395
Šifra delatnosti:

4669 – Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom

2711 – Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora
Klasifikacija:Srednje pravno lice
Godina osnivanja:1990.
Poslovne banke:

Sberbank Srbija   285 -1001000000227- 17

Raiffeisen bank Srbija   265 -1630310005372 - 04

Unicredit Bank Srbija  170 - 30014860000 - 94

Credit Agricole Srbija  330 - 4000091 - 74

 

IDENTIFIKACIONI LIST - PDF