Politika kvaliteta

Dokaz profesionalnog pristupa u pogledu vođenja poslovanja Comel-a je ostvaren kroz uvođenje  sistema  menadžmenta kvalitetom  sistema menadzmenta kvalitetom SRPS ISO 9001:2008, sistema menadzmenta zivotnom sredinom SRPS ISO 14001:2005 i   sistem menadzmenta zastitom zdravlja i bezbednosti na radu SRPS OHSAS 18001:2008. Konstantno podizanje standarda i kvaliteta poslovanja je naša potreba i obaveza a obezbeđuje se kroz  redovne edukacije zaposlenih i modernizaciju osnovnih sredstava za rad.

Kvalitet je primarni zadatak našeg delovanja.