Zamena generatorskog prekidača

You are here

Zamena generatorskog prekidača na bloku B1

Investitor – TE-KO Kostolac B

Godina – 2016

U okviru modernizacije bloka 1 u Termoelektrani Kostolac B, izvšena je zamena postojećeg generatorskog prekidača. Projekat je obuhvatao demontažu starog generatorskog prekidača, montažu i puštanje u rad FKG1X novog prekidača. Prekidač je sinhnonizovan sa postojećim generatorom na 22kV, dok je stuja prekidača povećana na 15kA, kako bi prekidač u budućnosti bio kompatibilan sa generatorom za koji se očekuje da bude modernizovan. Tokom projekta izvšena su fabrička ispitivanja generatorskog prekidača u fabrici GE (Lion, Francuska), a takođe je završena i obuka osoblja TE-KO Kostolac B za rukovanje i korišćenje generatorkog prekidača FKG1X. Projekat je realizovan kao konzorcijum Comel-a i General Electric-a.

Projekat je realizovan tokom 2016. godine.