TS 110/10kV

You are here

TS 110/10kV Beograd 41 – Blok 32

Investitor – EPS Distribucija Beograd

Godina – 2016.

U okviru izgradnje nove TS 110/10kV Beograd 41 – Blok 32 isporučena su dva energetska transformatora 110±11x1,5%/10,5kV, YNd5, nominalne snage 40MVA. Ugovarač kompletnog projekta je bio konzorcijum SIEMENS d.o.o Beograd i Elektromontaža Kraljevo.

Transformatori su isporučeni i pušteni u rad tokom 2016 godine.