Remont transformatora

You are here

U skladu sa Ugovorom o proizvodnoj kooperaciji sa MINEL TRANSFORMATORI a.d. Ripanj, možemo vam ponuditi kompletan remont svih vrsta uljnih energetskih transformatora do 420kV, nominalnih snaga od 2,5MVA do 400MVA, svih svetskih proizvođača. To podrazumeva popravku, revitalizaciju ili zamenu novom opremom svih komponenti transformatora: namotaji, magnetno kolo, rashladni sistem itd...

Reviziju i sve vrste servisa energetskih transformatora možemo izvršiti na terenu, na mestu ugradnje ili u našoj fabrici u Ripnju:

  • Povećanje snage i poboljšanje karakteristika transformatora
  • Ispitivanje, otklanjanje kvarova bez otvaranja transformatora
  • Inspekciju regulatora napona
  • Sušenje transformatora
  • Razvijanje projektne dokumentacije
  • Održavanje aktivnog dela