Proizvodnja transformatora

You are here

Glavni proizvodni program su uljni energetski transformatori za distributivne i prenosne mreže nominalnih napona od 10,5kV do 220kV i nominalnih snaga od 2,5MVA do 200MVA

Osim toga u fabrici je moguće projektovati i proizvesti i razne druge specijalne i specifične vrste transformatora:

-Autotransformatori

-Step-Up (generatorski) transformatori

-Transformatori sa specijalnim dizajnom za industrijske potrebe (pećni, ispravljački, železnički program)

-Različiti tipovi prigušnica