Isporuka elektro ormana

You are here

Isporuka elektro ormana za potrebe Odvodnjavanja

Investitor – RB Kolubara Tamnava Zapadno polje

Godina – 2015

U okviru glavnog projekta Odvodnjavanja rudarskog kopa Tamnava Zapadno polje izvšeno je projektovanje i isporuka elektro ormana za napajanje i regulisanje rada pumpi. Isporuka je obuhvatala i električne motore sa pratećom opremom. Ukupno je isporučeno 10 ormana snage 200kW, 7 ormana snage 132kW i 12 ormana snage 37kW.

Projekat je realizovan u roku do 120 dana.