Energetski transformatori

You are here

MINEL TRANSFORMATORI su tokom prethodnog perioda rada fabrike, za 60 i više godina, isporučili preko 2.000 komada energetskih transformatora, raznih naponskih nivoa i nominalnih snaga.

U periodu od 2014. godine i saradnje kompanija COMEL i MINEL TRANSFORMATORI, obnovljena je proizvodnja i isporučeno je više desetina komada energetskih transformatora.