Revitalizacija dva sifonska krana u HE Zvornik

You are here

Krajem septembra završena je rekonstrukcija dva sifonska krana u HE Zvornik, u Malom Zvorniku, nosivosti 2 x 8,5 tona. Revitalizacija je obuhvatila kompletnu zamenu elektro-opreme, kao i zamenu dotrajale mašinske opreme. Posao revitalizacije je urađen u okviru konzorcijuma sa kompanijom Enikon iz Loznice. Ceo projekat je završen u roku i u skladu sa potpisanom ugovorom.