EPS – Svetska banka

You are here

Tokom juna 2017. godine COMEL d.o.o, kao proizvođač energetskih transformatora, potpisao je Ugovor sa JP EPS i EPS Distribucija d.o.o za isporuku devet transformatora za projekat hitne revitalizacije od poplava koji finansira Svetska banka, ICB No: ERL-G-ICB-003-2015, LOT 1 Power Transformers. Vrednost Ugovora iznosi oko 2,9 miliona EUR, bez PDV-a.

Energetski transformatori se isporučuju za sledeće trafo stanice:

-          110/35/10kV Petrovac – 2 x 31,5MVA

-          110/20kV Šabac 1 – 1 x 31,5MVA

-          110/35/10kV Gornji Milanovac – 2 x 31,5MVA

-          110/35/10kV Lešnica – 2 x 20MVA

-          110/35/10kV Aleksinac – 2 x 31,5MVA

Rok za isporuku svih devet transformatora je 270 dana, a isporuka prvih transformatora očekuje se već početkom 2018. godine.